header

O NAMA

Mi smo advokatska kancelarija specijalizovana isključivo za zaštitu prava intelektualne svojine i pružamo kompletne visokokvalitetne usluge našim klijentima koji žele da steknu, zaštite i ostvare svoja prava intelektualne svojne u Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Okupljamo tim vrlo veštih advokata, stručnjaka, zastupnika, saradnika, prevodilaca i drugih profesionalaca sa kojima negujemo dugoročnu saradnju.

Principal kancelarije je Zoran D. Graovac, advokat i ovlašćeni zastupnik pred Zavodom za intelektualnu svojinu Srbije. G. Graovac poseduje 20-godišnje iskustvo u oblasti prava intelektualne svojine na prostorima bivše Jugoslavije. Ranije je bio partner u advokatskoj firmi Zivko Mijatovic & Partners (1991-2001) gde je u sedištu firme u Beogradu obavljao sve vrste poslova iz problematike intelektualne svojine, uključujući podnošenje prijava patenata, žigova i modela, kao i zastupanje pred sudovima u postupcima povodom povrede prava na patent odnosno žig. Takodje, u svojstvu rukovodioca ogranka firme u Budimpešti uspešno je klijentima realizovao revalidiranje čitavog niza njihovih prava intelektualne svojine u državama proisteklim iz bivše Jugoslavije: Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. 2002 godine g. Graovac je osnovao sopstvenu advokatsku firmu za zaštitu intelektualne svojine koja sada posluje pod imenom Advokatska kancelarija Graovac.

Članstvo: Advokatska komora Srbije/Beograda, INTA, AIPPI