home

Advokatska kancelarija Graovac

  • robne marke
  • patenti
  • dizajn
  • oznake geografskog porekla
  • autorska dela

Mi smo advokatska kancelarija specijalizovana za zaštitu intelektualne svojine sa ogromnim iskustvom u registrovanju, licenciranju i ostvarivanju patenata, žigova, autorskih prava i drugih oblika intelektualne svojine.

Nudimo i pružamo savetodavne i konsultantske usluge u vezi sa svim pitanjima intelektualne svojine.